h

David en Daniel

27 december 2016

David en Daniel

‘David en Daniël’ – een begrip in Baarn en wijde omgeving! In april 2016 is Baarn in actie gekomen om de broers David (11) en Daniel (10) in Nederland te laten blijven. De staatssecretaris van vreemdelingenzaken wilde namelijk dat de kinderen het land uit gaan. Hun ouders komen uit Rusland en Georgië. Hun verzoek om 'verblijf in Nederland' is afgewezen. Omdat de ouders geen asiel hebben aangevraagd, komen de kinderen niet in aanmerking voor het kinderpardon. Op social media -Facebookpagina ‘David en Daniel blijven hier'- zijn acties gestart om de jongen hier te kunnen laten blijven. Na de indrukwekkende manifestatie op de Brink op 20 april werd het een beetje stil. Op 9 mei hield de SP een openbare avond over het vluchtelingenprobleem met als spreker Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen. In de pauze sprak zij David en Daniël en hun moeder Larissa over de mogelijkheden en welke acties er achter de schermen allemaal plaatsvinden. Na afloop van deze avond hebben SP en GroenSLinks de handen ineengeslagen en zijn een handtekeningenactie gestart. In zeer korte tijd meer dan 12.500 handtekeningen verzameld, waarbij veel mensen betrokken waren maar waarbij met name de beide ouders het leeuwendeel van de handtekening wisten te verzamelen.

In overleg met Defence for Children zijn op 26 mei de handtekeningen door David en Daniël aangeboden aan de vaste kamercommissie. Zij werden daarbij vergezeld door een bus vol leerlingen en begeleiders.

Stefan Popa, schrijver en journalist uit Baarn schrijft hierover in een opiniestuk van 19 april: “Er wordt tegen ze gezegd dat ze hier geen toekomst hebben. Het tegendeel is waar. Ze hebben geen toekomst in Rusland. Deze kinderen hebben een verleden in Nederland, enkel in Nederland, en bij een verleden hoort een toekomst. Dijkhoff beslist over het lot van twee tere mensenlevens. Hij is geboren in Soltau, Duitsland. Mochten David en Daniël inderdaad naar Rusland worden gestuurd, dan kunnen ze de staatssecretaris allicht een lift aanbieden en hem onderweg afzetten in zijn eigen land.” Helaas is er op dit moment nog steeds geen duidelijkheid over de toekomst van de jongens. Wel is duidelijk dat in steeds meer vergelijkbare zaken door de staatssecretaris afwijzend wordt besloten.

 

Reactie toevoegen

U bent hier